Vojnice

Výzva k napojeni obce Vojnice.pdf

Splašková kanalizace Vojnice

Splašková kanalizace Vojnice je navržena jako gravitační splašková kanalizace obce Vojnice. Na trase kanalizace je umístěno celkem 5 ks čerpacích stanic. Z ČS3 na konci obce ve směru na Těšetice je veden výtlak „V3“ na čistírnu odpadních vod v Těšeticích.

Délka splaškové kanalizace 1 506 m.

Počet domovních přípojek 103 ks.