Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Svazek obcí Těšetice a Ústín

2. Důvod a způsob založení

Stanovy články 1.1. - 1.3

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakt

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Svazek obcí Těšetice a Ústín
  Ústín 9
  783 46 Ústín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Svazek obcí Těšetice a Ústín
  Ústín 9
  783 46 Ústín

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  Kancelář: +420 585 420 162
  Pohotovostní telefon: +420 778 730 807

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.svazektu.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Svazek obcí Těšetice a Ústín
  Ústín 9
  783 46 Ústín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  info@svazektu.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  5bjmz6w

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3640538339/0800

6. IČO

71012427

7. DIČ

CZ71012427 Svazek je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem podání a podnětů

 

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Dokumenty

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Dokumenty

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli Svazek žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.