Ústín

Výzva_k_napojení_obce_Ústín.pdf

Splašková kanalizace Ústín

Splašková kanalizace v obci Ústín má charakter gravitační kanalizace. Na trase kanalizace jsou 3 ks čerpacích stanic. Z ČS1 je veden výtlak „V1“ na čistírnu odpadních vod Těšetice. U samostatně umístěných nemovitostí (č. p. 23, 24) je vybudována samostatná malá domovní čerpací stanice s výtlakem do nejbližší revizní šachty Š3.

Délka splaškové kanalizace 2 098 m.

Počet domovních přípojek 141 ks.