Rataje

Výzva k napojení obce Rataje - tlaková.pdf

Splašková kanalizace Rataje

Splašková kanalizace Rataje je navržena jako kanalizace tlaková. Systém splaškové tlakové kanalizace je řešen tak, že u každé nemovitosti je umístěna domovní čerpací jímka, do které jsou svedeny splaškové vody z napojené nemovitosti. Domovní čerpací šachta je kruhová plastová PP vodotěsná nádoba o průměru 1,0 m s kruhovým poklopem.

Délka splaškové kanalizace 2 430 m.

Počet domovních přípojek 75 ks.